Wszystkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Agro Wydawnictwa Sp. z o. o. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Kopiowanie elementów, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej pisemnej zgody Agro Wydawnictwa Sp. z o. o., jest zabronione. 

W celu uzyskania zgody należy skontaktować z:
agroprofil@agroprofil.pl