Cała strona

reklama ramkowa: 182 x 264 mm
reklama spadowa: 210 x 297 mm + 5 mm