prof. dr hab. Witold Grzebisz

 

Kierownik w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, w Zakładzie Podstaw i Systemów Nawożenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

mgr Joanna Szarzyńska

COBORU Słupia Wielka

Pracuje w Pracowni WGO Roślin Zbożowych w zakresie badań WGO odmian jęczmienia jarego i jęczmienia ozimego w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

 

mgr inż. Natalia Opatowicz

 

Doktorantka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

prof. dr hab. Jerzy Szukała

Specjalista z zakresu nasiennictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

mgr inż. Jacek Broniarz

COBORU Słupia Wielka

Pracuje w Pracowni Roślin Oleistych i Włóknistych - w zakresie badań WGO odmian roślin oleistych i włóknistych z wyłączeniem soi w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Jakub Danielewicz

Pracuje z zakładzie mikologii Instytutu Ochrony Roślin. Zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z fitopatologią roślin rolniczych oraz badaniami mikologicznymi.

mgr inż. Adam Skórka

 

Pracuje w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych jako Inspektor Oceny Odmian na terenie województw lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

 

prof. dr hab. Henryk Bujak

UP Wrocław

Specjalista z zakresu genetyki, hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych, biometrii oraz biotechnologii roślin.

inż. Adam Paradowski

 

Specjalista z zakresu doradztwa obejmującego ochronę roślin rolniczych przed zachwaszczeniem. Prowadzi badania z zakresu oceny działania herbicydów.

mgr Anna Skrzypek

COBORU Słupia Wielka

 

Pracuje w Pracowni WGO Roślin Zbożowych w zakresie badań WGO odmian pszenicy jarej i żyta ozimego w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

dr hab. inż. Witold Szczepaniak

Pracownik w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, w Zakładzie Podstaw i Systemów Nawożenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

mgr inż. Andrzej Najewski

COBORU Słupia Wielka

 

Pracuje w Pracowni WGO Roślin Zbożowych w zakresie badań WGO odmian roślin zbożowych, z wyłączeniem kukurydzy w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

prof. dr hab. Marek Korbas

IOR-PIB Poznań

 

Specjalista z zakresu fitopatologii i mikologii oraz ochrony roślin rolniczych (zboża, rzepak, kukurydza, burak, ziemniak i inne), a także ogrodniczych i warzywnych.

mgr Agnieszka Osiecka

 

Pracuje w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Pracowni Roślin Pastewnych – w zakresie badań WGO odmian roślin pastewnych i soi.

 

 

Czytaj więcej