Jesienne szkodniki w oziminach

To już kolejny sezon, w którym pogoda płatała figle producentom rolnym. Dużym zaskoczeniem były upały na początku września. Gorące i suche powietrze miało wpływ na populacje szkodników w początkowej fazie wzrostu rzepaku i wcześnie sianych zbóż ozimych. Taki przebieg pogody ma również wpływ na późniejszy poziom zagrożenia. | dr Grzegorz Pruszyński,IOR–PIB Poznań 

Czytaj więcej

Nawozić pod potrzeby

Wielu rolników zastanawia się nad zwiększeniem dawek nawozu, chcąc tym sposobem zwiększyć też plon. Czy warto dążyć do jego maksymalizacji, czy raczej rozsądnie gospodarować? | Remigiusz Waligóra 

Czytaj więcej

Niewiele czasu na niełatwe decyzje

Każdej jesieni stajemy przez problem, co robić z ochroną ozimin. I tak jak stosowanie herbicydów w celu ograniczenia ilości chwastów i ograniczenia ich konkurencji z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe nikogo nie dziwi i w większości gospodarstw jest standardem, tak wprowadzenie na pola zbóż ozimych zabiegów fungicydowych do standardów nie należy. | dr inż. Zuzanna Sawinska, mgr inż. Jagoda Strzelińska,UP Poznań 

Czytaj więcej

Czy potrzebujemy nowych odmian roślin uprawnych?

Co roku pojawiają się nowe odmiany roślin, chociaż dostępnych jest wiele starszych, nieźle plonujących, odpornych na choroby i niekorzystne warunki klimatyczne. Czy rzeczywiście potrzebujemy wciąż nowych odmian? Takie pytania pojawiają się, gdy docierają do nas informacje o corocznej rejestracji kolejnych odmian roślin uprawnych. | Mikołaj Troczyński, PIN 

Czytaj więcej

Odchwaszczanie zbóż

Podstawowym elementem strategii skutecznej ochrony upraw przed chwastami w zbożach ozimych jest jesienne wykonywanie zabiegów. W wypadku zwalczania uciążliwych chwastów najlepsze efekty uzyskuje się (poza zabiegami doglebowymi), traktując herbicydami chwasty będące w jak najmłodszych fazach rozwojowych. | dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw. IOR- PIB Poznań 

Czytaj więcej

Bioróżnorodność czyli dlaczego rolnik powinien o nią dbać?

Wielkość plonu zależy od wielu czynników. Żyzność gleby, poziom nawożenia, potencjał odmiany, ilość opadów, wiedza rolnika – to tylko niektóre z nich. Przy nawet najbardziej sprzyjających warunkach produkcji plon z hektara ziemi jest jednak ograniczony. Na przykład zwiększając stopniowo nawożenie azotowe dojdziemy do punktu, w którym plon nie tylko nie będzie rosnąć, a wręcz przeciwnie – zacznie spadać. | mgr inż. Stanisław Świtek, dr Victoria Takacs, UP Poznań 

Czytaj więcej

Jesienne dokarmianie ozimin

Aby zebrać wysokie plony, trzeba już od jesieni zadbać o prawidłowe odżywienie ozimin. Oziminy w pełni ukażą zimotrwałość, jeśli będą w odpowiedniej fazie rozwojowej. | Remigiusz Waligóra 

Czytaj więcej

Co na późne siewy?

Jednym z ważniejszych elementów agrotechniki zbóż jest termin siewu. Nie zawsze jest możliwy w terminie optymalnym. Po przedplonach późno schodzących z pola, takich jak burak cukrowy lub kukurydza, rolnik często staje przed dylematem – uprawiać zboża jare czy też zboża ozime? | Andrzej Najewski, COBORU Słupia Wielka  

Czytaj więcej